Τελικά η απάντηση είναι "Ναι"!

Κάντε κλικ στο link για να δείτε συμβουλές και προτάσεις για το πώς διαβάζουμε βιβλία σε πολύ μικρά παιδάκια, καθώς και χαρακτηριστικά των βιβλίων που μπορείτε να αγοράσετε:

Βιβλία για πολύ πολύ μικρά παιδάκια

Κάντε κλικ στο link για να δείτε προτάσεις βιβλίων από 1 έτους:

Προτάσεις βιβλίων για πολύ μικρά παιδάκια